Planer

  • Røyken kommune  har i vedtatt Kommunedelplan lagt rammene for den videre utviklingen av Slemmestad.
  • Områdereguleringen for Slemmestad viser konkret hvordan det kan bygges og utvikles i Slemmestad.

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch